معرفی مسئولین شهرستان
پهلوانیان
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابل  دکتر امید پهلوانیان
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابل
 
تلفن محل كار  011-32232818
دورنگار  011-32233981
 
تلفن همراه  09111131019
سوابق تحصيلي 
دکترای دامپزشکی
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است