معرفی مسئولین شهرستان
رحیمی
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گل  دکتر فرشید رحیمی
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گلوگاه
 
تلفن محل كار  011-34663700
دورنگار  011-34660209
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای حرفه ای دامپزشکی
سوابق كاري 
کارشناس مبارزه
مهارت ها 
مهارتهای فنی دامپزشکی

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است