معرفی مسئولین شهرستان
آقاجانی
1394/5/28 چهارشنبه رئیس دامپزشکی شهرستان جویبار  دکتر علیرضا آقاجانی
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جویبار
 
تلفن محل كار  011-42544081
دورنگار  011-42532685
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای دامپزشکی
سوابق كاري 
سرپرست دامپزشکی بابلسر - کارشناس نظارت بابل
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است