معرفی مسئولین شهرستان
اثنی عشری
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیمر  دکتر محمد یوسف اثنی عشری
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیمرغ
 
تلفن محل كار  011-42354860
دورنگار  011-42354861
 
تلفن همراه  09111112900
 
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است