معرفی مسئولین شهرستان
شمسی پور
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نور  دکتر شمسی پور
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نور
 
تلفن محل كار  011-44554520
دورنگار  011-44554521
 
تلفن همراه  09111943847
سوابق تحصيلي 
دکترای دامپزشکی
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است