معرفی مسئولین شهرستان
باقرزاده
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قائم  دکتر مصطفی باقرزاده
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قائمشهر
 
تلفن محل كار  011-42039800
دورنگار  011-42039801
 
تلفن همراه  09111230687
 
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است