معرفی مسئولین شهرستان
ihdni
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهشه  دکتر هایده باقری
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهشهر
 
تلفن محل كار  011-34544200
دورنگار  011-34542180
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای دامپزشکی
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است