معرفی مسئولین شهرستان
حاتمی
1394/5/28 چهارشنبه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنکا  دکتر مرتضی حاتمی
 
سمت  رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنکابن
 
تلفن محل كار  011-54272048
دورنگار  011-54272800
 
تلفن همراه  09111932016
سوابق تحصيلي 
دکترای دامپزشکی
 
 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است